Asian Cup

Bảng Xếp Hạng Asian Cup

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 04/01/19 đến 02/02/19.

Bảng A
# Đội Trận HS Điểm
1 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3 2 5
2 Thái Lan 3 -2 4
3 Bahrain 3 0 4
4 Ấn Độ 3 0 3
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng B
# Đội Trận HS Điểm
1 Jordan 3 3 7
2 Úc 3 3 6
3 Lãnh thổ Palastine 3 -3 2
4 Cộng Hòa Ả Rập Syrie 3 -3 1
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng C
# Đội Trận HS Điểm
1 Hàn Quốc 3 4 9
2 Trung Quốc 3 2 6
3 Kyrgyztan 3 0 3
4 Philippin 3 -6 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng D
# Đội Trận HS Điểm
1 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran 3 7 7
2 Iraq 3 4 7
3 Việt Nam 3 -1 3
4 Yemen 3 -10 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng E
# Đội Trận HS Điểm
1 Qatar 3 10 9
2 Ả Rập Saudi 3 4 6
3 Liban 3 -1 3
4 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu 3 -13 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng F
# Đội Trận HS Điểm
1 Nhật Bản 3 3 9
2 Uzbekistan 3 4 6
3 Oman 3 0 3
4 Turkmenistan 3 -7 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
X