Cúp bóng đá châu Phi 2019

Bảng Xếp Hạng Cúp bóng đá châu Phi 2019

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 21/06/19 đến 20/07/19.

Bảng A
# Đội Trận HS Điểm
1 Ai Cập 3 5 9
2 Uganda 3 0 4
3 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 3 0 3
4 Zimbabwe 3 -5 1
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng B
# Đội Trận HS Điểm
1 Madagascar 3 3 7
2 Nigeria 3 0 6
3 Guinea 3 1 4
4 Burundi 3 -4 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng C
# Đội Trận HS Điểm
1 Algeria 3 6 9
2 Senegal 3 4 6
3 Kenya 3 -4 3
4 Cộng Hòa Tanzania 3 -6 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng D
# Đội Trận HS Điểm
1 Ma Rốc 3 3 9
2 Bờ Biển Ngà 3 3 6
3 Nam Phi 3 -1 3
4 Namibia 3 -5 0
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng E
# Đội Trận HS Điểm
1 Mali 3 4 7
2 Tunisia 3 0 3
3 Angola 3 -1 2
4 Mauritania 3 -3 2
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
Bảng F
# Đội Trận HS Điểm
1 Ghana 3 2 5
2 Cameroon 3 2 5
3 Benin 3 0 3
4 Guinea-Bissau 3 -4 1
Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng
X