Asian Cup

Kết Quả Asian Cup

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 04/01/19 đến 02/02/19.

01/02/2019
 • 21:00 - (Vòng Chung kết)
  LIVE
  Nhật Bản
  1 : 3
  Qatar
  0 : 2
 • 29/01/2019
 • 21:00 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Qatar
  4 : 0
  Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
  2 : 0
 • 28/01/2019
 • 21:00 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  0 : 3
  Nhật Bản
  0 : 0
 • 25/01/2019
 • 23:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
  1 : 0
  Úc
  0 : 0
 • 20:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Hàn Quốc
  0 : 1
  Qatar
  0 : 0
 • 24/01/2019
 • 23:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Trung Quốc
  0 : 3
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  0 : 2
 • 20:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Việt Nam
  0 : 1
  Nhật Bản
  0 : 0
 • 22/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Qatar
  1 : 0
  Iraq
  0 : 0
 • 20:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Hàn Quốc
  2 : 1
  Bahrain
  1 : 0
 • 00:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
  3 : 2
  Kyrgyztan
  1 : 1
 • 21/01/2019
 • 21:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Úc
  4 : 2
  Uzbekistan
  0 : 0
 • 18:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Nhật Bản
  1 : 0
  Ả Rập Saudi
  1 : 0
 • 00:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  2 : 0
  Oman
  2 : 0
 • 20/01/2019
 • 21:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Thái Lan
  1 : 2
  Trung Quốc
  1 : 0
 • 18:00 - (Vòng 1/8)
  LIVE
  Jordan
  3 : 5
  Việt Nam
  1 : 0
 • 17/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Ả Rập Saudi
  0 : 2
  Qatar
  0 : 1
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Liban
  4 : 1
  Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu
  1 : 1
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Oman
  3 : 1
  Turkmenistan
  1 : 1
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Nhật Bản
  2 : 1
  Uzbekistan
  1 : 1
 • 16/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Việt Nam
  2 : 0
  Yemen
  1 : 0
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  0 : 0
  Iraq
  0 : 0
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Hàn Quốc
  2 : 0
  Trung Quốc
  1 : 0
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Kyrgyztan
  3 : 1
  Philippin
  1 : 0
 • 15/01/2019
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Lãnh thổ Palastine
  0 : 0
  Jordan
  0 : 0
 • 20:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Úc
  3 : 2
  Cộng Hòa Ả Rập Syrie
  1 : 1
 • 14/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
  1 : 1
  Thái Lan
  1 : 1
 • 23:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Ấn Độ
  0 : 1
  Bahrain
  0 : 0
 • 13/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Turkmenistan
  0 : 4
  Uzbekistan
  0 : 4
 • 20:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Oman
  0 : 1
  Nhật Bản
  0 : 1
 • 18:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu
  0 : 6
  Qatar
  0 : 3
 • 12/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Liban
  0 : 2
  Ả Rập Saudi
  0 : 1
 • 20:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Yemen
  0 : 3
  Iraq
  0 : 2
 • 18:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Việt Nam
  0 : 2
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  0 : 1
 • 11/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Kyrgyztan
  0 : 1
  Hàn Quốc
  0 : 1
 • 20:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Philippin
  0 : 3
  Trung Quốc
  0 : 1
 • 18:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Lãnh thổ Palastine
  0 : 3
  Úc
  0 : 2
 • 10/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Ấn Độ
  0 : 2
  Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
  0 : 1
 • 20:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Jordan
  2 : 0
  Cộng Hòa Ả Rập Syrie
  2 : 0
 • 18:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Bahrain
  0 : 1
  Thái Lan
  0 : 0
 • 09/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Qatar
  2 : 0
  Liban
  0 : 0
 • 20:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Uzbekistan
  2 : 1
  Oman
  1 : 0
 • 18:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Nhật Bản
  3 : 2
  Turkmenistan
  0 : 1
 • 08/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Ả Rập Saudi
  4 : 0
  Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu
  2 : 0
 • 20:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Iraq
  3 : 2
  Việt Nam
  1 : 2
 • 07/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
  5 : 0
  Yemen
  3 : 0
 • 20:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Hàn Quốc
  1 : 0
  Philippin
  0 : 0
 • 18:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Trung Quốc
  2 : 1
  Kyrgyztan
  0 : 1
 • 06/01/2019
 • 23:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Cộng Hòa Ả Rập Syrie
  0 : 0
  Lãnh thổ Palastine
  0 : 0
 • 20:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Thái Lan
  1 : 4
  Ấn Độ
  1 : 1
 • 18:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Úc
  0 : 1
  Jordan
  0 : 1
 • X