CONCACAF Gold Cup

Kết Quả CONCACAF Gold Cup

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 15/06/19 đến 08/07/19.

08/07/2019
 • 08:00 - (Vòng Chung kết)
  LIVE
  Mexico
  1 : 0
  Mỹ
  0 : 0
 • 04/07/2019
 • 08:30 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Jamaica
  1 : 3
  Mỹ
  0 : 1
 • 03/07/2019
 • 09:30 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Haiti
  0 : 1
  Mexico
  0 : 0
 • 01/07/2019
 • 07:30 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Mỹ
  1 : 0
  Curaçao
  1 : 0
 • 04:30 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Jamaica
  1 : 0
  Panama
  0 : 0
 • 30/06/2019
 • 08:30 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Mexico
  6 : 5
  Costa Rica
  1 : 0
 • 06:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Haiti
  3 : 2
  Canada
  0 : 2
 • 27/06/2019
 • 08:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Panama
  0 : 1
  Mỹ
  0 : 0
 • 05:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Trinidad và Tobago
  1 : 1
  Guyana
  0 : 0
 • 26/06/2019
 • 09:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Honduras
  4 : 0
  El Salvador
  0 : 0
 • 07:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Jamaica
  1 : 1
  Curaçao
  1 : 0
 • 25/06/2019
 • 08:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Haiti
  2 : 1
  Costa Rica
  0 : 1
 • 05:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Bermuda
  2 : 0
  Nicaragua
  0 : 0
 • 24/06/2019
 • 07:30 - (Vòng 3)
  LIVE
  Martinique
  2 : 3
  Mexico
  0 : 1
 • 05:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Canada
  7 : 0
  Cuba
  4 : 0
 • 23/06/2019
 • 07:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Mỹ
  6 : 0
  Trinidad và Tobago
  1 : 0
 • 04:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Guyana
  2 : 4
  Panama
  1 : 2
 • 22/06/2019
 • 08:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Honduras
  0 : 1
  Curaçao
  0 : 1
 • 06:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  El Salvador
  0 : 0
  Jamaica
  0 : 0
 • 21/06/2019
 • 08:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Costa Rica
  2 : 1
  Bermuda
  1 : 0
 • 06:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Nicaragua
  0 : 2
  Haiti
  0 : 2
 • 20/06/2019
 • 09:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Mexico
  3 : 1
  Canada
  1 : 0
 • 07:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Cuba
  0 : 3
  Martinique
  0 : 1
 • 19/06/2019
 • 09:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Mỹ
  4 : 0
  Guyana
  1 : 0
 • 06:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Panama
  2 : 0
  Trinidad và Tobago
  0 : 0
 • 18/06/2019
 • 08:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Jamaica
  3 : 2
  Honduras
  2 : 0
 • 06:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Curaçao
  0 : 1
  El Salvador
  0 : 1
 • 17/06/2019
 • 07:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Costa Rica
  4 : 0
  Nicaragua
  3 : 0
 • 05:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Haiti
  2 : 1
  Bermuda
  0 : 1
 • 16/06/2019
 • 09:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Mexico
  7 : 0
  Cuba
  4 : 0
 • 06:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Canada
  4 : 0
  Martinique
  1 : 0
 • X