Copa America

Kết Quả Copa America

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 15/06/19 đến 08/07/19.

08/07/2019
 • 03:00 - (Vòng Chung kết)
  LIVE
  Brazil
  3 : 1
  Peru
  2 : 1
 • 07/07/2019
 • 02:00 - (Vòng Trận tranh hạng 3)
  LIVE
  Argentina
  2 : 1
  Chi lê
  2 : 0
 • 04/07/2019
 • 07:30 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Chi lê
  0 : 3
  Peru
  0 : 2
 • 03/07/2019
 • 07:30 - (Vòng Bán kết)
  LIVE
  Brazil
  2 : 0
  Argentina
  1 : 0
 • 30/06/2019
 • 02:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Uruguay
  4 : 5
  Peru
  0 : 0
 • 29/06/2019
 • 06:20 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Colombia
  4 : 5
  Chi lê
  0 : 0
 • 02:00 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Venezuela
  0 : 2
  Argentina
  0 : 1
 • 28/06/2019
 • 07:30 - (Vòng Tứ kết)
  LIVE
  Brazil
  4 : 3
  Paraguay
  0 : 0
 • 25/06/2019
 • 06:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Chi lê
  0 : 1
  Uruguay
  0 : 0
 • 06:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Ecuador
  1 : 1
  Nhật Bản
  1 : 1
 • 24/06/2019
 • 02:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Qatar
  0 : 2
  Argentina
  0 : 1
 • 02:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Colombia
  1 : 0
  Paraguay
  1 : 0
 • 23/06/2019
 • 02:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Peru
  0 : 5
  Brazil
  0 : 3
 • 02:00 - (Vòng 3)
  LIVE
  Bolivia
  1 : 3
  Venezuela
  0 : 1
 • 22/06/2019
 • 06:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Ecuador
  1 : 2
  Chi lê
  1 : 1
 • 21/06/2019
 • 06:00 - (Vòng 2)
  LIVE
  Uruguay
  2 : 2
  Nhật Bản
  1 : 1
 • 20/06/2019
 • 07:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Argentina
  1 : 1
  Paraguay
  0 : 1
 • 04:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Colombia
  1 : 0
  Qatar
  0 : 0
 • 19/06/2019
 • 07:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Brazil
  0 : 0
  Venezuela
  0 : 0
 • 04:30 - (Vòng 2)
  LIVE
  Bolivia
  1 : 3
  Peru
  1 : 1
 • 18/06/2019
 • 06:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Nhật Bản
  0 : 4
  Chi lê
  0 : 1
 • 17/06/2019
 • 05:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Uruguay
  4 : 0
  Ecuador
  3 : 0
 • 02:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Paraguay
  2 : 2
  Qatar
  1 : 0
 • 16/06/2019
 • 05:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Argentina
  0 : 2
  Colombia
  0 : 0
 • 02:00 - (Vòng 1)
  LIVE
  Venezuela
  0 : 0
  Peru
  0 : 0
 • 15/06/2019
 • 07:30 - (Vòng 1)
  LIVE
  Brazil
  3 : 0
  Bolivia
  0 : 0
 • X