Hạng Nhất Quốc Gia

Kết Quả Hạng Nhất Quốc Gia

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 05/04/19 đến 30/10/19.

24/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Đồng Tâm Long An
  1 : 1
  An Giang
  1 : 0
 • 16:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Huda Huế
  2 : 1
  Hong Linh Ha Tinh FC
  1 : 0
 • 23/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  PHỐ HIẾN FC
  2 : 0
  Đắk Lắk
  1 : 0
 • 18/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  Đồng Tâm Long An
  5 : 1
  Huda Huế
  3 : 0
 • 16:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  XM Fico Tây Ninh
  2 : 0
  PHỐ HIẾN FC
  1 : 0
 • 15:30 - (Vòng 18)
  LIVE
  TDCS Đồng Tháp
  1 : 1
  Binh Phuoc
  1 : 1
 • 17/08/2019
 • 15:30 - (Vòng 18)
  LIVE
  An Giang
  1 : 1
  XSKT Can Tho
  1 : 0
 • 15:30 - (Vòng 18)
  LIVE
  Hong Linh Ha Tinh FC
  3 : 0
  PHÙ ĐỔNG FC
  0 : 0
 • 16/08/2019
 • 15:30 - (Vòng 18)
  LIVE
  Đắk Lắk
  1 : 1
  SQC Bình Định
  1 : 0
 • 11/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  XSKT Can Tho
  1 : 1
  Đắk Lắk
  1 : 1
 • 16:30 - (Vòng 17)
  LIVE
  Binh Phuoc
  1 : 4
  Hong Linh Ha Tinh FC
  0 : 0
 • 15:30 - (Vòng 17)
  LIVE
  An Giang
  0 : 1
  PHỐ HIẾN FC
  0 : 0
 • 10/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  PHÙ ĐỔNG FC
  1 : 2
  XM Fico Tây Ninh
  0 : 1
 • 16:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  SQC Bình Định
  0 : 2
  Đồng Tâm Long An
  0 : 1
 • 09/08/2019
 • 16:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  Huda Huế
  1 : 0
  TDCS Đồng Tháp
  1 : 0
 • 04/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  Đồng Tâm Long An
  1 : 0
  Binh Phuoc
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  SQC Bình Định
  3 : 2
  Huda Huế
  1 : 1
 • 15:30 - (Vòng 16)
  LIVE
  TDCS Đồng Tháp
  2 : 4
  Hong Linh Ha Tinh FC
  1 : 1
 • 03/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  PHỐ HIẾN FC
  2 : 0
  PHÙ ĐỔNG FC
  0 : 0
 • 15:30 - (Vòng 16)
  LIVE
  Đắk Lắk
  1 : 2
  An Giang
  0 : 0
 • 02/08/2019
 • 16:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  XM Fico Tây Ninh
  3 : 1
  XSKT Can Tho
  3 : 0
 • 27/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  PHÙ ĐỔNG FC
  1 : 2
  Đắk Lắk
  1 : 2
 • 17:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  Đồng Tâm Long An
  3 : 2
  PHỐ HIẾN FC
  0 : 0
 • 16:30 - (Vòng 15)
  LIVE
  Binh Phuoc
  1 : 0
  An Giang
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  Hong Linh Ha Tinh FC
  3 : 0
  SQC Bình Định
  1 : 0
 • 16:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  Huda Huế
  4 : 3
  XM Fico Tây Ninh
  2 : 2
 • 26/07/2019
 • 15:30 - (Vòng 15)
  LIVE
  TDCS Đồng Tháp
  1 : 1
  XSKT Can Tho
  0 : 0
 • 20/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 14)
  LIVE
  XSKT Can Tho
  0 : 0
  Binh Phuoc
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 14)
  LIVE
  SQC Bình Định
  0 : 0
  PHÙ ĐỔNG FC
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 14)
  LIVE
  XM Fico Tây Ninh
  1 : 1
  Đồng Tâm Long An
  0 : 1
 • 15:30 - (Vòng 14)
  LIVE
  An Giang
  1 : 0
  TDCS Đồng Tháp
  0 : 0
 • 19/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 14)
  LIVE
  PHỐ HIẾN FC
  0 : 0
  Huda Huế
  0 : 0
 • 15:30 - (Vòng 14)
  LIVE
  Đắk Lắk
  0 : 2
  Hong Linh Ha Tinh FC
  0 : 0
 • 15/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 13)
  LIVE
  PHÙ ĐỔNG FC
  2 : 1
  Đồng Tâm Long An
  2 : 1
 • 14/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 13)
  LIVE
  XSKT Can Tho
  0 : 4
  Hong Linh Ha Tinh FC
  0 : 1
 • 15:30 - (Vòng 13)
  LIVE
  TDCS Đồng Tháp
  1 : 1
  PHỐ HIẾN FC
  1 : 0
 • 15:30 - (Vòng 13)
  LIVE
  An Giang
  4 : 0
  Huda Huế
  0 : 0
 • 13/07/2019
 • 16:30 - (Vòng 13)
  LIVE
  Binh Phuoc
  0 : 0
  Đắk Lắk
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 13)
  LIVE
  SQC Bình Định
  2 : 2
  XM Fico Tây Ninh
  1 : 0
 • 08/07/2019
 • 16:00 - (Vòng 12)
  LIVE
  XM Fico Tây Ninh
  0 : 1
  Binh Phuoc
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 12)
  LIVE
  Hong Linh Ha Tinh FC
  0 : 1
  An Giang
  0 : 0
 • 07/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 12)
  LIVE
  PHỐ HIẾN FC
  4 : 1
  SQC Bình Định
  2 : 1
 • 15:30 - (Vòng 12)
  LIVE
  Đắk Lắk
  2 : 0
  TDCS Đồng Tháp
  0 : 0
 • 06/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 12)
  LIVE
  Đồng Tâm Long An
  0 : 1
  XSKT Can Tho
  0 : 1
 • 16:00 - (Vòng 12)
  LIVE
  Huda Huế
  2 : 0
  PHÙ ĐỔNG FC
  2 : 0
 • 16/06/2019
 • 17:00 - (Vòng 11)
  LIVE
  PHỐ HIẾN FC
  1 : 1
  Đồng Tâm Long An
  0 : 1
 • 17:00 - (Vòng 11)
  LIVE
  XSKT Can Tho
  2 : 2
  TDCS Đồng Tháp
  2 : 1
 • 16:00 - (Vòng 11)
  LIVE
  XM Fico Tây Ninh
  3 : 0
  Huda Huế
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng 11)
  LIVE
  SQC Bình Định
  0 : 3
  Hong Linh Ha Tinh FC
  0 : 0
 • 15:30 - (Vòng 11)
  LIVE
  An Giang
  4 : 2
  Binh Phuoc
  2 : 0
 • X