V-League

Kết Quả V-League

Mùa giải: 2019. Thời gian diễn ra từ: 21/02/19 đến 30/10/19.

24/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 22)
  LIVE
  Sài Gòn FC
  2 : 0
  CLB Thanh Hóa
  1 : 0
 • 18:00 - (Vòng 22)
  LIVE
  Than Quảng Ninh
  0 : 1
  Becamex Bình Dương
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 22)
  LIVE
  Hải Phòng FC
  2 : 1
  VIETTEL FC
  1 : 0
 • 23/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 22)
  LIVE
  QUẢNG NAM FC
  4 : 2
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  2 : 2
 • 18/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  1 : 4
  Sông Lam Nghệ An
  1 : 1
 • 18:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  CLB Thanh Hóa
  0 : 3
  Hải Phòng FC
  0 : 1
 • 17/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  TP Hồ Chí Minh
  3 : 1
  Than Quảng Ninh
  3 : 1
 • 18:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  VIETTEL FC
  0 : 1
  Sài Gòn FC
  0 : 1
 • 17:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  NAM ĐỊNH
  2 : 3
  QUẢNG NAM FC
  1 : 1
 • 16/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  SHB Đà Nẵng
  1 : 2
  Hà Nội FC
  0 : 2
 • 17:00 - (Vòng 21)
  LIVE
  Becamex Bình Dương
  3 : 0
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 : 0
 • 11/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  Sài Gòn FC
  0 : 1
  Becamex Bình Dương
  0 : 1
 • 19:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  Hà Nội FC
  5 : 0
  CLB Thanh Hóa
  1 : 0
 • 17:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  Sông Lam Nghệ An
  0 : 0
  Hải Phòng FC
  0 : 0
 • 10/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  1 : 0
  SHB Đà Nẵng
  1 : 0
 • 19:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  Than Quảng Ninh
  0 : 0
  NAM ĐỊNH
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  QUẢNG NAM FC
  2 : 0
  TP Hồ Chí Minh
  1 : 0
 • 09/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 20)
  LIVE
  Hoàng Anh Gia Lai
  2 : 3
  VIETTEL FC
  1 : 1
 • 04/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  TP Hồ Chí Minh
  1 : 2
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  1 : 1
 • 18:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Than Quảng Ninh
  1 : 1
  SHB Đà Nẵng
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  NAM ĐỊNH
  2 : 2
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 : 0
 • 03/08/2019
 • 19:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Hà Nội FC
  2 : 1
  Becamex Bình Dương
  2 : 0
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Hải Phòng FC
  1 : 2
  Sài Gòn FC
  1 : 0
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  QUẢNG NAM FC
  3 : 0
  CLB Thanh Hóa
  0 : 0
 • 02/08/2019
 • 17:00 - (Vòng 19)
  LIVE
  Sông Lam Nghệ An
  3 : 1
  VIETTEL FC
  2 : 0
 • 28/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  1 : 1
  Than Quảng Ninh
  1 : 1
 • 19:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  VIETTEL FC
  1 : 1
  QUẢNG NAM FC
  1 : 0
 • 18:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  CLB Thanh Hóa
  2 : 3
  Hoàng Anh Gia Lai
  0 : 1
 • 17:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  NAM ĐỊNH
  2 : 0
  Sông Lam Nghệ An
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  SHB Đà Nẵng
  4 : 1
  Sài Gòn FC
  1 : 0
 • 26/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  TP Hồ Chí Minh
  2 : 2
  Hà Nội FC
  1 : 0
 • 17:00 - (Vòng 18)
  LIVE
  Becamex Bình Dương
  2 : 0
  Hải Phòng FC
  0 : 0
 • 21/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  VIETTEL FC
  2 : 0
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  0 : 0
 • 19:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  Sài Gòn FC
  1 : 4
  Hà Nội FC
  1 : 2
 • 18:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  CLB Thanh Hóa
  3 : 3
  TP Hồ Chí Minh
  0 : 1
 • 17:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  Hoàng Anh Gia Lai
  3 : 2
  Sông Lam Nghệ An
  2 : 1
 • 17:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  SHB Đà Nẵng
  2 : 0
  NAM ĐỊNH
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  Hải Phòng FC
  3 : 2
  Than Quảng Ninh
  1 : 1
 • 17:00 - (Vòng 17)
  LIVE
  Becamex Bình Dương
  1 : 1
  QUẢNG NAM FC
  1 : 1
 • 17/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  Hà Nội FC
  1 : 1
  Hoàng Anh Gia Lai
  1 : 0
 • 18:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  Than Quảng Ninh
  1 : 0
  VIETTEL FC
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  1 : 0
  Becamex Bình Dương
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  NAM ĐỊNH
  4 : 2
  CLB Thanh Hóa
  3 : 1
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  QUẢNG NAM FC
  1 : 2
  Hải Phòng FC
  0 : 0
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  TP Hồ Chí Minh
  3 : 2
  SHB Đà Nẵng
  2 : 2
 • 16/07/2019
 • 17:00 - (Vòng 16)
  LIVE
  Sông Lam Nghệ An
  2 : 2
  Sài Gòn FC
  1 : 1
 • 13/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  Hà Nội FC
  2 : 2
  SANNA KHÁNH HÒA BVN
  0 : 0
 • 18:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  Than Quảng Ninh
  3 : 0
  Hoàng Anh Gia Lai
  2 : 0
 • 17:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  SHB Đà Nẵng
  1 : 1
  Hải Phòng FC
  0 : 1
 • 12/07/2019
 • 19:00 - (Vòng 15)
  LIVE
  TP Hồ Chí Minh
  2 : 0
  Becamex Bình Dương
  1 : 0
 • X