Vòng Loại World Cup 2022 Châu Á

Kết Quả Vòng Loại World Cup 2022 Châu Á

Mùa giải: 2022. Thời gian diễn ra từ: 06/06/19 đến 17/11/21.

11/06/2019
 • 23:00 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Pakistan
  1 : 2
  Campuchia
  1 : 0
 • 20:00 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Bangladesh
  0 : 0
  Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
  0 : 0
 • 19:45 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Đông Timo
  1 : 5
  Malaysia
  0 : 3
 • 19:15 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Vương quốc Brunei
  2 : 1
  Mông Cổ
  2 : 0
 • 17:00 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Sri Lanka
  3 : 0
  Macao
 • 12:15 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Guam
  5 : 0
  Bhutan
  2 : 0
 • 07/06/2019
 • 19:45 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Malaysia
  7 : 1
  Đông Timo
  4 : 0
 • 06/06/2019
 • 19:00 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Bhutan
  1 : 0
  Guam
  1 : 0
 • 18:30 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
  0 : 1
  Bangladesh
  0 : 0
 • 18:30 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Macao
  1 : 0
  Sri Lanka
  0 : 0
 • 18:30 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Campuchia
  2 : 0
  Pakistan
  0 : 0
 • 16:00 - (Vòng Vòng 1)
  LIVE
  Mông Cổ
  2 : 0
  Vương quốc Brunei
  1 : 0
 • X